Keizersgracht Amsterdam

De Keizersgracht is de middelste van de drie Amsterdamse hoofdgrachten, genoemd naar keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Met een breedte van 31 meter is het de breedste gracht in de binnenstad. Tegelijk met de Herengracht en de Prinsengracht werd met de aanleg begonnen in 1612. Op de onderstaande foto is het oudste deel aan het begin van de gracht te zien. Oorspronkelijk was hier een brede boulevard zonder water gepland, maar de toekomstige bewoners wilden water voor hun deur zodat ze hun huis per boot konden bereiken.

Keizersgracht Canal Beginning
Begin van de Keizersgracht, hoek Brouwersgracht

Als het ’s winters vriest is varen op deze gracht verboden zodat het ijs ongeschonden blijft. Zodra het ijs dik genoeg is kunnen de Amsterdammers dan schaatsen op de Keizersgracht. Ook kan dan de Keizersrace worden gehouden, een sprintwedstrijd op het natuurijs van de gracht.

Schaatsen op de gracht amsterdam

Groenlandpakhuizen

Groenlandpakhuizen AmsterdamOp nr 44 aan de rechterkant van de gracht staan de Groenland pakhuizen uit 1620. Zeldzaam, want het zijn de enige pakhuizen in Amsterdam met trapgevels en ornamenten. Ze werden gebouwd voor de opslag van producten van de walvisvaart. In de kelders van deze gebouwen bevinden zich een aantal gemetselde putten waarin walvistraan werd bewaard. In deze putten kon 50 000 liter traan worden opgeslagen. Zoals zo veel oude pakhuizen in de stad, zijn ook deze omgebouwd tot luxe appartementen.

Rode Hoed

De naam van dit gebouw op nr 102 komt van een hoedenmakerij die hier voor 1629 was gevestigd. Een jaar later werd het terrein aangekocht door de Remonstrantse broederschap om er een schuilkerk te bouwen. Net als de katholieken, mochten de remonstranten hun geloof niet openlijk belijden in de stad. Tot 1957 werden er kerkdiensten gehouden. Tegenwoordig wordt de zaal regelmatig gebruikt voor de opname van TV shows. Sonja Barend’s beroemde ‘Sonja op zaterdag’ programma werd jarenlang vanuit de Rode Hoed uitgezonden.

Huis met de hoofden

House with the heads on Keizersgracht canalAan de linkerzijde van de gracht op nr. 123 staat het ‘huis met de hoofden’ genoemd naar de zes beelden van hoofden die uit de gevel steken. Volgens de legende zijn het de hoofden van zes rovers die in de 17e eeuw probeerden om het huis binnen te komen door een open kelderraam. De keukenmeid zag de hoofden een voor een naar binnen steken door het kelderraam en sneed ze stuk voor stuk af met een groot vleesmes. In werkelijkheid zijn het de hoofden van 6 Romeinse goden en godinnen, Apollo, Ceres, Mercurius, Minerva, Bacchus en Diana. Het huis werd gebouwd in 1622 door stadsarchitect Hendrik de Keyser, die ook de beroemde Westerkerk heeft ontworpen.

Canal House hotel

Canal Hotel AmsterdamNogmaals aan de linkerkant op nr. 148, zien we een hotel dat er uitziet als drie koopmanshuizen uit de 17e eeuw. In 1957 werden deze drie huizen grondig gerenoveerd en onderling verbonden door een grote zaal in het middelste huis. Daarin werd een exclusief luxehotel gevestigd met een prachtige intieme tuin er achter waarin een origineel 17e eeuws tuinhuis staat dat soms dienst doet als een exclusieve eetzaal voor privé diners.

Coymans huis - Amnesty International

Amnesty International AmsterdamHet Nederlandse hoofdkwartier van Amnesty International is gevestigd in een van de mooiste en grootste patriciershuizen in Amsterdam. Het is ontworpen door Jacob van Campen, de zelfde architect die ook het koninklijk paleis op de Dam heeft gebouwd. De opdrachtgever was Balthazar Coymans, een van de rijkste kooplieden in de stad in die dagen.

Canal Bus Stop

Naast het Homomonument, aan de zuidzijde van de gracht is een halte van de paarse lijn van Canal Bus, in de richting van het Centraal Station. Daar kan worden overgestapt op nog twee lijnen die met 16 haltes de hele binnenstad van Amsterdam over water bereikbaar maken.

Homomonument

De Westerkerk is gebouwd tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht. Pal voor de kerk aan de Keizersgrachtzijde staat een monument dat uniek is in de wereld. Het homomonument herdenkt de 70 000 homo’s en lesbiennes die in de tweede wereldoorlog werden vermoord in de concentratiekampen van de Nazi’s. Het monument heeft de vorm van twee elkaar overlappende roze driehoeken van marmer die tezamen een ster vormen. Een deel van een driehoek steekt uit boven het water van de Keizersgracht. Dat deel wordt beschouwd als het belangrijkste stuk van het monument. Het is bijna voortdurend bedekt met bloemen. Homo’s en lesbiennes van over de gehele wereld komen special naar Amsterdam om het monument te bezoeken en er bloemen op te leggen..

Syrisch orthodoxe kerk

Syrisch orthodoxe kerk AmsterdamDe kerk van Onze Lieve Vrouw de moeder van God werd gebouwd in 1854, kort nadat het verbod op de bouw van Katholieke kerken werd opgeheven. De architect van het in neogotische stijl ontworpen Godshuis was Theo Molkenboer, de belangrijkste architect van Katholieke kerken in die dagen. Na de tweede wereldoorlog slonk de Rooms Katholieke gemeente in Amsterdam, waarna het kerkgebouw werd verkocht aan de Syrisch-orthodoxe gemeente in de stad. Deze nieuwe eigenaar verleent gastvrijheid aan een aantal andere katholieke kerkgemeentes in de stad, waaronder de Surinaamse katholieke gemeente.

Felix Meritis 324

Felix Meritis AmsterdamFelix Meritis betekent “Geluk door verdienste” Een vereniging met die naam werd in 1777 opgericht in Amsterdam. Gegoede Amsterdamse burgers die waren geïnspireerd door de idealen van verlichting die in die periode opgeld deden en die kunsten en wetenschappen wilden ondersteunen, brachten het kapitaal bijeen om een gebouw te laten ontwerpen en bouwen dat kon worden gebruikt voor bijeenkomsten waar wetenschap, literatuur, schilderkunst en handel besproken konden worden. De ovalen concertzaal in het gebouw werd wereldberoemd. Onder anderen brachten Mozart, Schumann en Brahms hun werken ten gehore in deze zaal. Tegenwoordig is er een Europees centrum voor Kunsten en wetenschappen gevestigd in het gebouw

Dylan Hotel

Hotel Dylan AmsterdamIn 1637, vormden de drie poorten op Keizersgracht 384 de ingang van het eerste gespecialiseerde theater voor toneelvoorstellingen in Amsterdam. Op 3 januari van dat jaar werd het theater geopend met de eerste voorstelling van de Gijsbrecht van Vondel. Daarmee werd een Nieuwjaarstraditie gevestigd, die eeuwenlang in stand zou blijven. Het toneel van dit theater beschikte over een voor die tijd zeer geavanceerde technische uitrusting, waarmee decors in enkele seconden konden worden gewisseld door middel van draaiende tableaus en achtergrond-doeken met touwen en kabels neergelaten konden worden. Op 11 mei 1772 voltrok zich een ramp in dit theater. Er brak brand uit op het toneel waarna het hele gebouw tot op de grond afbrandde. 11 bezoekers kwamen om het leven bij deze brand. In de dagen erna werd al het puin van de brand gezeefd teneinde al het goud en de juwelen sieraden van de slachtoffers te bergen. Tegenwoordig vormen de drie toegangspoorten de ingang van een van de meest exclusieve kleine hotels in Amsterdam: het Dylan hotel.

Huis Marseille

Aan de linkerzijde van de gracht op nr. 401 staat het eerste museum in Nederland dat geheel gewijd is aan de fotografie als kunstvorm. Het is gevestigd in een monumentaal gebouw dat in 1665 is ontworpen voor een rijke Franse koopman, Isaac Focquier. Hij was afkomstig uit Marseille en daarom liet hij een gevelsteen in de voorgevel aanbrengen met een afbeelding van die stad. Aan die afbeelding dankt het gebouw zijn naam. In het museum zijn zo veel mogelijk de oorspronkelijke stijlkenmerken en decoraties uit de 17e eeuw gehandhaafd.

Canalbike

Tegenover nr. 520 bevindt zich in de gracht een van de distributielocaties van Canalbike, waar waterfietsen worden verhuurd waarmee toeristen de stad zelfstandig vanaf het water kunnen verkennen. Er zijn vier van deze distributielocaties in de stad, dus waterfietsen kunnen worden gehuurd op een locatie en worden teruggebracht bij een van de andere.
https://www.canal.nl/canal-bike

John Adams huis

John Adams House AmsterdamDe tweede president van de Verenigde Staten, John Adams, was de eerste Amerikaanse ambassadeur in Nederland voordat hij president werd. Vergezeld van zijn twee zoons, Charles en Quincy, kwam hij in 1780 naar Nederland. Zijn eerste missie was het vinden van financiële steun voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten.

John Adams huis AmsterdamDe Amsterdamse bankiers en kooplieden waren aanvankelijk sceptisch, maar nadat Frankrijk de nieuwe republiek had erkend en ambassadeurs had uitgewisseld, werd de Nederlandse houding positiever en werd een lening van 5 miljoen gulden verstrekt. In die dagen was dat een aanzienlijk kapitaal. Daarna verkreeg Adams de ambassadeurspost in Amsterdam en verhuisde hij naar het pand op de Keizersgracht nr 529. Adams was ambassadeur tot 1782, waarna hij terugkeerde naar de Verenigde Staten, waar hij werd gekozen tot president. Zijn zoon Quincy zou later ook president van de VS worden.

Stadsarchief

City Archive AmsterdamVerreweg het hoogste gebouw in dit gebied is het stadsarchief. In het bouwjaar 1928 was het van gemeentewege verboden om gebouwen hoger te maken dan de 17e eeuwse grachtenpanden. Maar de directeuren van de bank kochten de gemeente om met een royaal geschenk: in ruil voor een bouwvergunning schonken zij de burgemeestersresidentie aan de Herengracht 502 aan de gemeente. De kluis in de kelder van het gebouw is nu in gebruik als tentoonstellingsruimte. Het gebouw staat bekend als ‘De Baazel’ dat was de naam van de architect.

Foam fotografiemuseumFoam fotografiemuseum

Het gebouw op nr 609 aan de rechterzijde is gebouwd in 1863 als huisvesting van de Fodor kunstcollectie. Carl Joseph Fodor was een rijke kolenhandelaar en kunstverzamelaar die overleed in 1860 en zijn complete collectie naliet aan de gemeente Amsterdam. Dit museum werd in 1993 opgeheven, waarna de collectie verhuisde naar het Amsterdams Historisch museum. In 2001 werd het gebouw tezamen met de twee omringende gebouwen gerenoveerd, waarna het fotografiemuseum Foam (Fotografie Amsterdam) in de drie panden werd gevestigd. Het museum richt zich vooral op het werk van hedendaagse fotografen met enkele langlopende exposities per jaar.

Museum van Loon

Museum van Loon AmsterdamOp de nrs 672 and 674 vinden we een dubbel koopmanspaleis dat in 1674 werd gebouwd. De Vlaamse koopman Jeremias van Raey was de eerste bewoner, maar daarna heeft de regentenfamilie van Loon er gewoond, vanaf het einde van de 17e eeuw tot in de twintiger jaren van de 20e eeuw. Nu is het museum van Loon er gevestigd. Een interessant museum, omdat het een van de weinige Amsterdamse grachtenpanden is waar het interieur, het exterieur en de tuin nog geheel in de oorspronkelijke 17e eeuwse staat bewaard zijn gebleven. In de prachtige tuin in Louis XIV stijl staat een tuinhuis met er achter een koetshuis dat een ingang heeft in de Kerkstraat aan de achterzijde. De tuin is open voor bezoekers van het museum en het koetshuis is tegenwoordig in gebruik als trouwlocatie.

Geelvinck Museum

Geelvinck-Hinloopen house Amsterdam MuseumHet Geelvinck-Hinlopen huis is een stadspaleis aan de Herengracht dat in 1687 werd gebouwd voor Albert Geelvinck en zijn veel jongere bruid Sara Hinlopen. De ingang van het koetshuis aan de achterkant van dit paleis bevindt zich aan de Keizersgracht. Dit koetshuis is nu een museum dat ook toegang biedt aan de prachtige 17e eeuwse tuin die tussen de twee gebouwen ligt.