Amsterdams historia

Amsterdam har befunnit sig i rampljuset under lång tid. På 1600-talet var Amsterdam centrum för världsekonomin och idag förknippas staden bland annat med sin höga toleransnivå och fritänkthet.

1200-1585 Den tidiga historien

Amsterdam grundades som en fiskeby under 1200-talet. Utvecklingen började kring en fördämning i floden Amstel mot slutet på 1100-talet och namnet Amstelledamme förekommer första gången i Floris V:s tullhandlingar 27 oktober 1275. Under 1300-talet och framför allt 1400-talet utvecklades Amsterdam snabbt och grunden lades för den Gyllene Era som skulle följa. Det finns ett fåtal medeltida byggnader kvar, tex kyrkorna Oude Kerk och Nieuwe Kerk och trähuset Houten Huis på Begijnhof. Under medeltiden var byggnadsmaterialet ofta just trä och på grund av träets sårbarhet har de flesta medeltida byggnaderna förstörts.

1585-1672 Amsterdams Gyllene Era

Perioden 1585 till 1672 var den Gyllene Era då Amsterdam såg sina största framgångar som handelscentrum. Under denna tid var Amsterdam hela världens marknadsplats och det karaktäristiska stadslandskapet utvecklades. Utbyggnaderna från 1613 och 1663 är fortfarande tongivande i stadens unika utseende.
Flera av de mest viktiga historiska byggnaderna uppfördes under denna tid, tex stadshuset på Dam (nuvarande Kungliga Palatset), Westerkerk, Zuiderkerk och flera av kanalhusen som tex De Dolfijn (Delfinen), De Gecroonde Raep (Den Krönta Kålroten), Bartolotti Huis, Huis met de Hoofden (Huset med Huvudena), Poppenhuis på Kloveniersburgwal 95 (uppfört av familjen Poppen), Trippenhuis (byggt åt familjen Trip), Van Raey-huizen på Keizersgracht 672-674 och Sweedenrijk på Herengracht 462.

1672-1795: Guld och silver

1672 var ett dåligt år för den holländska republiken, Frankrike och England attackerade samtidigt. Den Gyllene Eran hade nått sitt slut. Amsterdam kunde trots landets problem befästa sin ställning under åren 1672-1795. Staden var fortfarande en viktig råvarumarknad och behöll sin status som Europas finansiella centrum. Om den Gyllene Eran mest handlade om beck och tjära så kan denna period karaktäriseras av guld och silver. Stadens välstånd under perioden speglas i det stora antal både enkla hus och luxuösa kanalhus som uppfördes. Följaktligen dateras de flesta husen i centrum till 1700-talet snarare än 1600-talet. Till exempel: Huis Van Brienen på Herengracht 284, Huis Vicq-De Steur på OZ Voorburgwal 237, Zeevrugt och Saxenburg på Keizersgracht 224.

1795-1813: Recession och nedgång

1795 störtades de patriciska oligarkerna och den gamla republiken upphörde att existera. Det dröjde inte länge innan Frankrike ockuperade landet. Under perioden 1795-1813 led Amsterdam svårt av den ekonomiska tillbakagången och detta visas i den stagnerande demografiska utvecklingen. Många hus stod tomma och vissa till och med kollapsade av brist på underhåll. Lyckligtvis har några fasader och interiörer i empirestil överlevt.

1813-1940: Återhämtning och tillväxt utanför Singelgracht

1813-1940 visar ekonomisk återhämtning och från 1870 och framåt tillväxt. Det ökande välståndet kommer sig av en snabb befolkningsökning, främst beroende på den industriella revolutionen som drog igång en ny gyllene era för Amsterdam. Staden växte nu i området utanför Singelgracht där stora och dåligt byggda arbetarklassområden byggdes. Tiden 1920-1940 är märkt av ekonomisk tillbakagång och det är anmärkningsvärt att det så kallade Ring 20-40 står sig väl mot 1800-talets fuskbyggen. Under denna period utsattes stadens historiska centrum också för storskalig skadeverkan; kanaler fylldes igen och nya genomfartsleder uppfördes.

Källa: http://www.bma.amsterdam.nl/adam/index_e.htm