Riksmuseet i Amsterdam

Rijksmuseum AmsterdamRijksmuseum (Riksmuseet), beläget i dess historiska byggnad är det största museet i Nederländerna. Museet är det mest omfattande vad gäller de samlingar som finns, själva byggnaden, dess budget samt antalet anställda.

Varje år besöker fler än en miljon människor Riksmuseet. Det finns ca. 400 anställda varav 45 är konservatorer som är specialiserade inom alla tänkbara områden som museet representerar.


Riksmuseet är känt runt om i världen för de utställningar och samlingar som finns att besöka där, och innefattar inte bara produkter av hög kvalitet utan representerar också ämnesområden inom vilka gränserna stakas ut vad gäller vetenskaplig lärdom och främjandet av nya insikter. Under 2006 t. ex. pågår en utställning om Rembrandt som innefattar hans främsta konstverk.

Museet tilldelar en väsentlig del av sina resurser till utbildning samt till utställningarnas utsmyckning och dekor. Man anlitar kända formgivare för att medverka i många av de projekt som utförs på Riksmuseet.

Aktuellt: Museets huvudbyggnad är under renovation. Den goda nyheten är att de bästa av museets utställningar finns i den nu ombyggda Philips vingen. Denna utställning innefattar runt 400 kända verk och kallas för 'Mästerverken'.

Museet är öppet dagligen från 09.00 till 18.00.
Ingången finns på Stadhouderskade 42. Man kan t.ex. ta spårvagn 2 eller 5 (mot Hobbemastraat) från Central Station.

Kontaktuppgifter:
Besöksadress Rijksmuseum

The Masterpieces (Philips Wing):
Jan Luijkenstraat 1

Tfn. +31 (0)20 6747000 (allmän info)
Fax. +31 (0)20 6747001
email: info@rijksmuseum.nl
Webb: www.rijksmuseum.nl

 Postadress
Rijksmuseum Amsterdam
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam
Nederländerna