Metro Amsterdamu

Metro v Amsterodamu se nazývá sneltrain a mimo centrum města je vedeno nad zemí po stejných kolejích a zastávkách jako tramvaje.

Plánek tras metra v Amsterdamu