Amsterodam, základní fakta

Amsterdam je hlavním městem Nizozemského království a je také nejlidnatější. Nenajdeme v něm však sídlo vlády, parlamentu ani královské rodiny, protože ty sídlí v Den Haagu.

Krátká historie Amsterdamu

Amsterdam byl historicky znám jako centrum světového obchodu. Odsud se od 16. století vydávaly plachetnice na cesty do Indie a Ameriky a vracely se s nákladem luxusního zboží, koření a látek. Proslavila se amsterdamská burza. Ale jako každé město zažíval i období úpadku a nepřátelského plenění.

Klima v Nizozemí

Amsterdam je přístavní město v provincii severní Holand a je ukázkovým příkladem působení oceánského klimatu. Nejde o to, že by stále jen pršelo, po?así se velmi rychle mění. Může být jasno a za deset minut může sprchnout a pak může znovu svítit slunce. Obyvatelé Amsterdamu deštníky ani nenosí, zvykli si. Nejpříznivější po?así pro návštěvu města je v květnu a ?ervnu.

Jazyk v Nizozemí

Nizozemština je jazyk podobný něm?ině, obsahuje také slova anglického a francouzského původu. Je pro ni charakteristická výslovnost ch namísto g nebo výslovnost f namísto v. Proto například jméno van Gogh vyslovujeme „fan choch“. Nizozemci většinou umějí velmi dobře anglicky, ale snahu o nau?ení pár základních frází zajisté ocení.

Bedank - děkuji
Goede morgen - chude mórchen- Dobré ráno
Goede middag – chude midach – Dobré odpoledne
Goede avond – chude afond – Dobrý ve?er
Tot ziens – tot síns – Na shledanou
Ik wilo graag… – ik vil chrách – Chtěl bych….

Nizozemská měna

V Nizozemí se platí eurem. Platební karty přijímají v naprosté většině obchodů (je to ostatně nizozemský vynález), není to ovšem pravidlem v restauracích a karty vůbec nepřijímají na tržištích. Ve městě není problém najít směnárnu. Banky jsou otevřené od pondělí do pátku mezi 9. a 16. hodinou.

Obchody v Amsterodamu

Hlavními nakupovacími dny jsou pátek a sobota, kdy lidé nakupují ve velkých supermarketech (hypermarket v Nizozemí nenajdeme). V neděli jsou otevřené jen obchody v centru Amsterdamu. Trhy (Albert Cuyp, Waterloo apod.) jsou otevřeny denně kromě neděle. Nakupování

Nizozemské svátky a festivaly

Svátky a festivaly jsou v Nizozemí většinou pojímány jako lidové veselice v ulicích města. Nejznámější jsou narozeniny královny-matky, tzv. Den Královny slavený 30. dubna, kdy se lidé ?asto sjíždějí právě do Amsterdamu, aby ho oslavili na náměstích Dam a Leidseplein.

Potřebné cestovní doklady

Na cestu do Nizozemí potřebují Češi platný cestovní pas, nebo ob?anku, víza netřeba. Pro pobyt delší než tři měsíce je třeba registrace na městském úřadě v místě pobytu.

Zastoupení ČR v Nizozemí

Honorární generální konzulát Amsterdam
World Trade Center, Strawinskylaan 509, tel.: 5 75 30 16
Velvyslanectví ČR
Paleisstraat 4, Den Haag, tel.: 3 46 97 12

Tísňové volání 112
Policie 6 22 22 22