Pamětihodnosti

Náměstí LeidsepleinV Amsterodamu platí, že „nic není nemožné“ a návštěvníkům se naskýtá možnost navštívit nejrůznější památky a atrakce. Pro některé bude vyvrcholením jejich cesty návštěva majestátního Královského paláce, jiní se raději projedou lodí po kanálech a nakoupí tradi?ní sýry na trhu.

Dam

Náměstí Dam je centrem Amsterdamu. Aristokracie kolem něj postavila honosné správní budovy – městský a soudní dvůr (Královský palác) a pak také burzu. Na něm se odehrávala nejdůležitější dramata nizozemských dějin. Usídlili se na něm Napoleonovy vojáci při obsazení města v roce 1808. Stal se úto?ištěm „dětí květin“ v 60. letech dvacátého století. Dnes je místem národních oslav nebo naopak protestů. Kromě Královského paláce na něm naleznete Nový kostel (Nieuwe Kerk), ve kterém jsou nizozemští králové a královny uváděni do úřadu. Naproti Královskému paláci stojí Národní památník, postavený po druhé světové válce na památku jejích obětí.

Královský palác

Koninklik paleisKrálovský palác pochází z poloviny sedmnáctého století. Celá stavba leží na 13 659 kmenech. Než se Nizozemí stalo královstvím (1804), sídlil v něm magistrát a soud. Do té doby byla moc v rukou generálních stavů. Faktickou moc však měli movití obchodníci, kteří se rozhodli nechat si postavit výstavní palác podle benátského vzoru. Palác byl postaven podle plánu Jacoba van Campena. Vedle sídla správních úřadů se měl stát symbolem moci stavů. Interiéry jsou velkoryse zdobené mramorem a alegorickými obrazy Rembrandtových žáků. Návštěvník zde také nalezne empírový nábytek z dob pobývání Ludvíka Bonaparta, prvního krále Nizozemí. Po nástupu Oranžských na královský trůn byly v paláci přijímány státní návštěvy, pak už nikdy nesloužil k obytným ú?elům. Dnes je státním majetkem. Pro veřejnost je palác otevřený v úterý, ve ?tvrtek a o víkendech od 12,30 do 17ti hodin, ve středu od 14ti hodin je možnost prohlídky s průvodcem. Vstupné je €4,30.

Begijnhof

BegijnhofBegijnhof je dobře ukrytý dvůr v srdci Amsterdamu. Čtyři desítky domků přiléhajících ke dvoru jsou ještě dnes útulkem pro neprovdané katolické ženy. Celý komplex domů a zeleně vznikal od poloviny 14. století a je nádhernou ukázkou nizozemské architektury. Vchod do Begijnhofu je z ulice Spui. Návštěvníkům je přístupný zdarma.

Brusírny diamantů

Obchod s diamanty se do Nizozemí rozšířil z dnešní Belgie. V Amsterodamu byly od sedmnáctého století dílny, kde se diamanty jen brousily. V devatenáctém století se obchod s diamanty spojil s brusířskými dílnami a celé odvětví prosperovalo až do po?átku světové hospodářské krize v roce 1929. Obchod s diamanty byl doménou španělských Židů. Během druhé světové války zahynulo v koncentra?ních táborech tisíce brusi?ů a dnes se touto profesí živí asi 600 lidí (v polovině devatenáctého století to bylo 10 000 lidí). Proslulá je firma Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, která pro britskou královskou rodinu vybrousila kameny z největších nalezených diamantů na světě. Pro návštěvníky je denně otevřená brusírna Gassan Diamonds na adrese Uilenburgerstraat 173-175.

Amsterdamská burza

První burza na světě vznikla v Antverpách v roce 1531. Amsterodam však během jednoho sta let její význam předstihl. Bylo to také díky tomu, že amsterdamská správa se k obchodování na burze nestavěla odmítavě a nepovažovala je za něco špatného jako jinde v Evropě. O významu burzy svěd?í způsob, jakým se spojené nizozemské provincie chtěli zajistit proti vojenskému ohrožení. V roce 1672 dostal římsko-německý císař jako výkupné balík nizozemských akcií, jehož hodnota klesala s případným přibližováním císařských vojsk Nizozemí.
V roce 1978 se vy?lenila Evropská op?ní burza – v té době nejrizikovější spekulativní burza.
Dnes už v Amsterodamu fakticky neexistuje žádná kamenná budova burzy a obchoduje se výhradně po internetu. V budově burzy dnes sídlí muzeum prezentující výstavy s různou tematikou. Beurs van Berlage Museum na adrese Damrak 243, otevřené od úterý do neděle.

Amsterodamské mosty

Mosty v AmsterdamuV Amsterodamu dnes nalezneme nejméně 1200 mostů. Jedná se většinou o mosty zvedací nebo vysoko klenuté mosty kamenné, aby pod nimi mohly projíždět i větší lodě. V Amsterodamu existovalo zaměstnání kargadoora – muže který pomáhal ko?árům překonat vysoké klenutí mostů. Postupně byla většina klenutých mostů nahrazena rovnými, v centru jsou mosty stále malebně klenuté. Magere Brug je nejznámější z mostů. Naleznete ho na konci ulice Kerkstraat. Je to na bílo natřený zvedací most. Původní byl postaven již v sedmnáctém století. Pro nárůst dopravy musel být nahrazen mostem širším. Ramena mostu se zvedají každých 20 minut.

Albert Cuyp markt

V ulici Albert Cuyp Straat se každý den kromě neděle koná trh. Je na něm až 300 stánků a naleznete na něm vše od květin, sýrů a ryb až po oděvy, boty a stánky s rychlým ob?erstvením. K trhu přiléhá bezpo?et kaváren a restaurací, ve kterých se návštěvníci mohou na chvíli zastavit. Trh se nalézá se v ?tvrti De Pijp, jižně od centra.

Jordaan

Dříve to byla dělnická ?tvrť. Dnes je z ní módní adresa studentů, businessmanů i umělců. Leží na západ od Damu na kanálech Prinsen, Brouwers, Lijnbaans a Looiers. Člověk se může snadno ztratit v úzkých uli?kách. Návštěvníci zde mohou usednout do kaváren nebo zajít do galerie a obchodů s hudebními nosi?i. Každou sobotu se zde koná velký trh.

Náměstí Leidseplein

Leidseplein je jedním z center no?ního života v Amsterdamu. Přiléhají k němu restaurace, bary, coffeeshopy, divadla a kina. V jeho těsné blízkosti naleznete dva největší kluby v Amsterdamu – Melkweg a Paradiso, ve kterých se denně hraje hudba různých žánrů a stylů. Každý den se na něm konají představení žonglérů, klaunů nebo hudebníků.

Čtvrť ?ervených luceren

Red light districtUli?ky lásky naleznete mezi Náměstím Dam a Nieuwmark (Nový trh). V oknech a výlohách jsou zde ve dne i v noci k mání prodejné dívky. Jsou zde také sexshopy nabízející široký sortiment zboží nebo peep show. Uli?ky lásky se staly velkou turistickou atrakcí. Lidé do nich mnohdy vcházejí ne proto, aby si zaplatili prostitutku, ale proto, aby je na vlastní o?i viděli. Nacházejí se v samotném centru města a málokdo si všimne, v jak hezkých domech je toto nejstarší řemeslo vykonáváno. Díky stálé přítomnosti policie jsou tyto uli?ky bezpe?né, jen se nesmí fotografovat. V opa?ném případě by zasáhl některý z bodyguardů.