Stedelijk museum, Amsterodam

Muzeum moderního umění do?asně sídlí na pobřeží moře u Central station. Návštěvníci v něm obdivovují nejen poslední objevy sou?asného evropského umění, ale ob?as se v něm můžeme setkat také s artefakty ?eských nebo slovenských umělců.

Muzeum bylo otevřeno v roce 1895 a mělo být muzeem pro amsterdamskou buržoazii. Poprvé se v něm vystavovaly předměty, které s moderním uměním neměly nic spole?ného. Velmi brzy ke šperkům, porcelánu, mincím a jiným starožitnostem byly přistěhovány sbírky sou?asného umění z Rijksmuzea. Postupně se v něm shromáždily sbírky od plakátů lidových milic až po předměty výstavy o dějinách lékárenství. Od sedmdesátých let je Stedelijkmuzeum ur?eno výhradně pro moderní umění z celého světa.

Sbírka ?ítá díla nejslavnějších jmen – Picasso, Chagal, Miró, Manet, Cézanne, Rietveld, Le Corbusier, Kandinsky, Kokoshka, Breitner, Marini, Mondriaan, Braque, Matisse, Mises van der Rohe.

Sou?ástí muzea je rozsáhlá knihovna pokrývající umění po roce 1860.

Adresa

www.stedelijk.nl