Amsterdam

Populace: cca 820.500
Časové pásmo: SEČ (stejně jako Praha)
Telefonní předvolba: +20
Země: Nizozemsko (známe jako Holandsko, ?tete dále)

História mesta Amsterdam

Amsterdam, pravdepodobne najprecíznejšie naplánované mesto v severnej Európe, bolo vždy známym pojmom vo svetovej histórii a rovnako hralo centrálnu rolu v histórii Holandska. V 17.storo?í bol Amsterdam centrom svetovej ekonomiky, dnes je mesto známe pre svoj tolerantný charakter.

Holandsko

Oficiální název: Nizozemské království (holandsky "Koninkrijk der Nederlanden").
Království zahrnuje Nizozemsko (holandsky Nederland, anglicky The Netherlands) a v karibské oblasti Nizozemské Antily (holandsky Nederlandse Antillen, anglicky The Netherlands Antillles) a ostrov Aruba.
Státní zřízení: konstitu?ní monarchie
Hlava státu: královna Beatrix, od roku 1980
Úřední jazyk: nizozemština
Hlavní město: Amsterdam (820.500 obyvatel)
Sídelní město královské rodiny: Den Haag (anglicky The Hague)
Rozloha Nizozemska: 41 864 km2
Po?et obyvatel Nizozemska:15,6 milionu

Holadsko, Nizozemí nebo Nizozemsko?

Oficiálně schválený ?eský překlad krajiny Nederland je Nizozemsko, přestože se běžně setkáváme s používáním názvu Holandsko ?i Nizozemí.

Slovní termín Holandsko ("Holland") se totiž vztahuje pouze na historické území někdejšího hrabství Holland, které se stalo jádrem pozdějšího státu.

Termín Nizozemsko ("Nederland") byl nejprve geografickým pojmem. V minulosti ozna?oval nízko položená území ("Neder-landen") kolem široké delty řeky Rýna, Maasy a Šeldy severozápadně od Kolína nad Rýnem, pro rozlišení od výše položeného území jihovýchodně od tohoto města („Over-landen“). Od 15. století se používal i ve smyslu státně politickém a zahrnoval větší ?ást dnešního Nizozemska, Belgie, Lucemburska a malou ?ást Francie. Proto i pojem třeba pro "nizozemské umění" je mnohem širší a nelze jej chápat jenom ve vztahu k sou?asnému Nizozemsku.

Ani samotní Nizozemci samotní nejsou v rozlišování termínů Holland a Nederland vždy důslední a především v turistickém ruchu upřednostňují název Holland.

Sou?asné Nizozemsko se administrativně dělí na 12 provincií: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Limburg a Noord-Brabant.

Hlavní město: Den Haag nebo Amsterdam?

Každý Nizozemec Vám to řekne stejně: Den Haag je sídlem vlády a královny, zatím co Amsterdam je hlavným městem. Amsterdam je také největším městem země s populací téměř 750,000 a také najnavštěvovanejším, s 3,5 miliona zahrani?ných návštěvníků ro?ně!

Nizozemsko je konstitu?ní monarchie s parlamentním systémem vlády. Královna Beatrix pochází z oranžsko-nassavské dynastie a v ?ele státu stojí od roku 1980. Prvním z rodu byl Vilém I. Oranžský (1533–1584), který se jako místodržící stal po skon?ení revoluce proti španělské nadvládě roku 1581 hlavou nového státu, který zodpověděl zhruba dnešnímu Nizozemsku a byly prvním státem s republikánskou formou vlády v Evropě.

Zákonodárným sborem je dvoukomorový parlament, senát a poslanecká sněmovna. Všichni jsou voleni na 4 roky. Vláda je odpovědná parlamentu, zvanému Generální stavy. Skute?ná moc panovníka je v podstatě minimální a funkce, které vykonává, jsou ceremoniální.