\

Doprava v Amsterdame

Doprava v Amsterdame

Do Amsterdamu, ako jednej z najnavštevovanejších európskych destinácií, sa ľahko dopravíte leteckou dopravou, vlakom, autobusom. Ak sa do Holandska chystate vlastným autom, do starého mesta Amsterdamu sa jazdiť neodporú?a, a po?ítajte s drahým parkovaním. Lacné lety do Amsterdamu z vä?šiny európskych metropol vás dopravia na letisko Schiphol, ktoré je štvrtým najvä?ším letiskom v Európe a nachádza sa len niekoľko kilometrov od centra Amsterdamu.

Lacné lety do Amsterdamu

Ak do Amsterdamu cestujete zo Slovenska, máte niekoľko možností a to i napriek tomu, že priame letecké spojenie Slovenska a Holandska neexistuje. Je tu však možnosť využiť služby nízko nákladovej leteckej spolo?nosti Sky Europe (www.skyeurope.com), ktorá prevádzkuje kyvadlovú dopravu z bratislavského letiska na letisko do Viedne, odkiaľ poskytuje priamu leteckú linku do Amsterdamu. Odlieta denne vždy o deviatej ráno a o deviatej ve?er. Cena jednosmernej letenky sa pohybuje od € 50 až po € 150 v závislosti od toho, ktorý deň v týždni letíte a koľko dní v predstihu si letenku zakúpite. Všeobecne platí, že najdrahšie sú letenky cez víkend a rovnako v prípade, ak sú zakúpené len niekoľko dní pre odletom. Let trvá 2 hodiny a je najpohodlnejším spôsobom, ako sa do Amsterdamu zo Slovenska dostať. Letecké spojenie okrem toho z Viedne zabezpe?ujú aj iné letecké spolo?nosti, ktoré však za rovnaký let ú?tujú ?asto niekoľkonásobne viac.

Okrem toho je možné cestovať do Amsterdamu aj vlakom ?i autobusom. Cesta však v oboch prípadoch trvá dvadsať štyri hodín a je viac ako únavná. Ak si vašu letenku zakúpite aspoň mesiac vopred, váš let bude navyše rovnako lacný ako cesta autobusom ?i vlakom.

Doprava z letiska do centra Amsterdamu

Priama vlaková linka zabezpe?uje spojenie medzinárodného letiska Schiphol s amsterdamskou hlavnou stanicou (Amsterdam Centraal Station). Je to zároveň najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob, ako sa dostať do centra Amsterdamu. Vlak do centra Amsterdamu odchádza z letiska zhruba každých 15 minút.

Mestská verejná doprava v Amsterdame

Amsterdam je jednou z mála európskych metropol, ktorú môžete celú zdolať pešo. Je tomu tak najmä v?aka malej rozlohe mesta a faktu, že vä?šina pamiatok sa nachádza blízko centra mesta. Verejná doprava je mimoriadne spoľahlivá a preto sa sa naozaj neodporú?a jazdiť autom, najmä v oblasti amsterdamských kanálov (tzv. canal ring). Jazda bicyklom je na druhej strane tým najoriginálnejším a typicky holandským spôsobom ako spoznať mesto. Je tiež pomerne lacná, rýchla a v neposlednom rade ekologická.

Mestská hromadná doprava (www.gvb.nl) je ideálnym riešením dopravy v meste ak je po?asie typicky amsterdamské (teda veľmi daždivé a veterné) alebo ak sa chcete prepravovať spolu s vašou batožinou. V oboch prípadoch sa teda bicykel radšej neodporú?a. Amsterdam ponúka integrovaný systém dopravy zahrňujúci metro, autobusy a elektri?ky. Prvou možnosťou je zakúpenie si cestovného lístka priamo od vodi?a, ktoré sú však pomerne drahé a jednosmerná cesta vrámci jednej zóny vás bude stáť okolo dvoch eur. Preto sa odporú?a zakúpiť si tzv. strippenkaart, ktorej najlacnejší variant ponúka za cenu € 6,40 štyri jazdy metrom, autobusom ?i elektri?kou v centre Amsterdamu. Za rovnakú cenu získate len tri jazdy, ak sa pohybujete v širšom okolí mesta. Strippenkarta obsahuje polí?ka reprezentujúce po?et zón, ktoré pri každej ceste MHD prejdete. Pri každej jazde vám vodi? ozna?í ?asť polí?ok, ktoré už viac nebudete môcť použiť. Tento trošku zastaralý systém je však veľmi efektívny, nakoľko každá osoba používajúca MHD musí dostať pe?iatku do strippenkaart priamo od vodi?a. Je preto nemožné, aby ste cestovali verejnou dopravou v meste ako ?ierny pasažier. Zakúpiť si ju možno v miestnych trafikách, potravinách ?i turistických a informa?ných centrách. Veľkou výhodou tejto karty je i to, že ju môžete použiť v každom holandskom meste.

Inou alternatívou je tiež zakúpenie si turistickej karty, ktorá vám ponúka cestovanie zadarmo mestskou hromadnou dopravou, tiež zahŕňa vstup do múzeií. Viac informácii v angli?tine: I Amsterdam Card.

Elektri?ky v Amsterdame

Elektri?ky vám ponúkajú pomerne širokú dopravnú sieť naprie? Amsterdamom a sú v prevádzke zvä?ša do 00.15 hodiny.

Autobusy v Amsterdame

Autobusy sa primárne používajú na dopravu do predmestí Amsterdamu a sú hlavným dopravným prostriedkom v ?ase, ke? už elektri?ky nepremávajú. No?né autobusy sú v premávke od polnoci až do 7.00 a spájajú Central Station s Rembrandtplein a Leidseplein.

Metro v Amsterdame

Metro je najrýchlejším dopravným prostriedkom, no odporú?a sa len vtedy, ak potrebujete cestovať mimo centra mesta alebo do oblasti Amsterdam Arena.

Kanálové výletné lode v Amsterdame

Kanálový autobus (www.canal.nl) premáva každých štyridsať minút po troch hlavných trasách naprie? Amsterdamom. Denný lístok stojí €16 a je platný až do 12.00 nasledujúceho dňa. Na jeho trase sa nachádzajú všetky hlavné amsterdamské atrakcie a navyše je postarané aj o historický výklad k jednotlivým pamiatkam. Podobne funguje aj tzv. múzejná lo? (museumboot) , ktorá stojí €14.25 na deň. Jej zastávkami sú Centraal station, kanál Prinsengracht, námestie Leidseplein, kanál Herengracht, divadlo Muziektheater a tzv. východný prístav. Tieto lístky vám zaru?ia polovi?nú zľavu na vstup do vä?šiny mestských múzeí.

Bicykle v Amsterdame

Bicyklovanie v Amsterdame je ?asto nevyhnutnosťou, nakoľko je tu mnoho mestských zón, kam hromadná doprava nepremáva a sú tiež nedostupné autom. Je to okrem iného aj sú?asť holandského folklóru a ak vám po?asie naozaj praje, tak je to i neopakovateľný zážitok. Všade v meste nájdete pohodlné a bezplatné možnosti parkovania vášho bicykla, ?o je v porovnaní s ?asto nesmierne drahými a ešte ?astejšie aj neexistujúcimi možnosťami parkovania áut nesmiernou výhodou. Holandsko je navyše rovinatou krajinou, a preto sa tu kopcov naozaj nemusíte báť. Najvýhodnejšou možnosťou pre používanie bicykla je jeho prenájom. V meste je veľké množstvo poži?ovní, ktoré vás naú?tujú v priemere €10 za deň. Najvä?šou a najznámejšou z nich je spolo?nosť Mac Bike, ktorá má svoje dvere pre vás otvorené na Cetraal station a námestiach Leidsplein ?i Visserplein. Na prenájom bicykla však potrebujete ?asto medzinárodnú platobnú kartu. www.macbike.nl

Taxi v Amsterdame

Zastávky taxi služieb sa nachádzajú vo vä?šine turistických oblastí, ako napríklad námestie Dam, námestiach Leidsplein ?i Centraal station. Neodporú?a sa taxi privolávať mávnutím ruky, nakoľko v tak rušnom meste ako Amsterdam, budete ľahko prehliadnutý. Radšej si preto taxík privolajte vopred svojim mobilom. Všeobecne ú?tovaná cena sa pohybuje okolo dvoch eur za kilometer bez ohľadu dennú hodinu. O?akáva sa od vás sprepitné vo výške 5%-10%.

Pre naozajstnú autentickosť vášho zážitku v Amsterdame sa odporú?a jazda tzv. bicyklovým taxíkom. Je to malý dopravný prostriedok, zvonku vyzerajúci ako skuto?né auto, ktorý je poháňaný na pedálový pohon a dokáže prepraviť až dvoch cestujúcich. Ich hojnú ponuku nájdete na námestí Dam. Sú omnoho lacnejšie ako konven?né taxíky a ?asto aj porovnateľne rýchle, nakoľko sa pohybujú na cestách pre bicyklistov a preto nikdy nestoja v dopravných zápchach.

Prenájom auta v Amsterdame

Aj napriek tomu, že používanie auta sa v Amsterdame neodporú?a, poži?ovne áut sú dostupné na letisku Schiphol a rovnako v užšom centre mesta v blízkosti ulice Overtroom pri Vondel parku. Ponuka týchto auto poži?ovní zahŕňa vä?šinu medzinárodných spolo?ností venujúcich sa tejto ?innosti. Jazdenie a parkovanie v meste môže byť pre vás no?nou morou. Na druhej strane to však môže byť veľmi praktický spôsob ako spoznať o?arujúci holandský vidiek.