Holandski jezik

Holandski je jezik ne samo 16 miliona stanovnika Holandije vec i 6 miliona ljudi u Flandriji, oblasti u Belgiji. Za većinu ljudi koji dolaze sa Balkana holandski jezik je izuzetno težak za u?enje. Posebno je težak izgovor dok je holandska gramatika, naro?ito ako se uporedi sa susednom nema?kom gramatikom, znatno jednostavnija. Sve u svemu nije na odmet nau?iti nekoliko osnovnih fraza.

Osnovni fraze:

Da: Ja (izgovor: JA)
Ne: Nee (izgovor: NEI)
Hvala: Bedankt (izgovor: BEDANKT)
Izvinite: sorry (izgovor: SORI sa jakim R)
Oprostite: pardon (izgovor PARDON s naglaskom na DON).

Brojevi:

0 - nul (izgovor: nul)
1 - een (izgovor: ein)
2 - twee (izgovor: tvei)
3 - drie (izgovor: dri)
4 - vier (izgovor: fier)
5 - vijf (izgovor: fejf)
6 - zes (izgovor: zes)
7 - zeven (izgovor: zejven)
8 - acht (izgovor: aht)
9 - negen (izgovor: nejhen)
10 - tien (izgovor: tin)

U slu?aju da govorite engleski jezik, vaša poseta Amsterdamu će biti znatno olakšana jer gotovo svi Amsterdamci govore engleski. Ukoliko poželite da se okušate u u?enju holandskog preko interneta možete da krenete od ove stranice www.learndutch.org

I još nekoliko re?enica na holandskom:

Zdravo, ja sam Ana! = Hallo, ik ben Ana!
Ko ste vi? = Wie bent U? (izgovor: vi bent u)
Dobro jutro = Goedemorgen (izgovor: hudemorhen)
Dobar dan = Goedemiddag (izgovor: hudemidah)
Dobro ve?e = Goedenavond (izgovor: hudenafond)