Dutch Glossary

Easy terms to make you stay in Amsterdam enjoyable and stress-free of translation difficulties.

Naar To
Plaats Town
Straat Street
Datum Date
Tijd Time
Spoor Platform
een/twee/drie kaartje (s) naar 1/2/3 tickets to
een enkeltje single
een retourtje return
hoeveel how much
eerste/volgende/laatste 1st/next/last
ik wil graag twee…tickets naar I would like 2 tickets to…
eerste klas 1st class
toeslag/korting discounts
cancellen cancel
veranderenren change (the train)
bevestigen confirm
aankomst arrivals
vertrek departures
vertraagd late
trein train
sneltrein fast through-train
hoever is het how far is it
het bagagedepot left-luggage baggage check
de informatiebalie information desk
gevonden voorwerpen lost & found/lost property office
de perronnen platforms
het loket ticket office
de wachtkamer waiting room
ingang entrance
uitgang exit
naar het perron to the platform
informatie information
reservergingen reservation
dagretour day trip return ticket